Giới thiệu chung

Kể từ ngày thành lập, Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trustlaw đã nhanh chóng trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

 

Chúng tôi rất tự hào là Đại diện pháp lý trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ cho nhiều Doanh nghiệp ở Việt Nam như: Công ty Cổ phần EMIN Việt Nam; Công ty Cổ phần FELIX Việt Nam; Công ty TNHH Hoa Mười Giờ; Công ty Cổ phần Xây dựng Mai Gia; Công ty TNHH MQ Việt Nam; Công ty Cổ phần Tư vấn – Thiết kế – Xây dựng Hồng Hà; Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Gia; Công ty Cổ phần và Du lịch Á Việt; Công ty TNHH Du lịch dân tộc thiểu số; Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông I Cao Bằng; Công ty Cổ phần Xây dựng đô thị Việt Nam, Tổng công ty cổ phần xây dựng Sông Đà số 9; Công ty TNNH Xây dựng và Vận tải Lân Thành; Công ty TNHH Bình Minh Tải… Và nhiều khách hàng khác.

 

TRUSTLAW cũng là Đại diện sở hữu trí tuệ cho các công ty, tập đoàn nước ngoài lớn như: KPK International Management Sdn Bhd; AECOM GBP Holdings Limitted; Family Corporation Co., LTD; SAMGONG GEAR IND. CO. LTD; SILVAT Co., LTD; ROTORK PLC; INCHEON BUSINESS INFOMAITION TECHNOPARK;  Volker Frisch Germany; Shenzhen KingDisk Century Technology Co., Ltd; TATSUTA ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD; NIIT Limited, India; …

 

Tính đến nay, Trustlaw đã nộp hơn hàng nghìn đơn đăng ký nhãn hiệu, sáng chế và Kiểu Dáng cho các công ty trong nước và nước ngoài. Đại diện cho các doanh nghiệp Việt Nam nộp đơn ra nước ngoài.

Bài viết khác