Nhân lực – Sơ đồ tổ chức

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY QUỐC TẾ TRUSTLAW

 

  • Tổng số thành viên của Công ty là 18 người.
  • Tất cả các thành viên đều có trình độ đại học trở lên. Trong đó đa số là Luật sư, Kỹ sư thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
  • Hiện có 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Bài viết khác